Loading...

Новости

И.Г. 49 години


  • Шест месеци коистев помагало за одење (бастум) пред да дојдам во Превентива 99. Користев морфиум кој ми беше препишан од доктор во странство поради јаките болки кои не се ни смируваа користејќи морфиум.
  • После 1 месец со терапии мојте болки прстанаа не користам никаки лекови ниту помагала за движење (бастум).
  • Можам да ги извршуам секојдневните активности благодарение на декомпресиите и Превентива 99.