Loading...

Декомпресиона Терапија

НАЈСОфИСТИЦИРАНО И АПСОЛУТНО БЕЗБОЛНО

БЕЗРИЗИЧНО ЛЕКУВАЊЕ НА ДИСКУС ХЕРНИЈА

Независно од локализацијата и бројот на дископатии (дискус хернии)

ТРИТОН - Најсофистицираниот апарат со потекло од Соединетите Американски Држави<

Со оваа декомпресија доаѓа до отварање на интервертебалните простори (меѓупршленски) од 1-3 мм со што се создава негативен притисок и дискусот се вовлекува навратре со што врши ослободување на медула спиналис и радиксите (корените на нервите) кои создаваат болка долж ногата или раката.Со тоа ослоободување доаѓа до повлекување на хернијата од дискот со што се намалува а потоа доаѓа до комплетно исчезнување на болката како и комплетно неоперативно решавање на проблемот(дискус хернија). Оваа метода е ХИТ во Соединетите Американски Држави) најчесто практикувана и со најголеми резултати во последниве 10 години


Проблеми кои ги решава декомпресијата:

  • Спондилоза
  • Спондилоартроза
  • Главоболки
  • Вртоглавица
  • Цефалоцефаличен синдром
  • Фасетен синдром
  • Трнерње на раце како последица од цервикална кичма
  • Трнерње на нозе како последица од лумбална кичма

Успешност од оваа декомпресиона терапија во нашата ординација е 90 проценти