Loading...

Остеопороза видови, превенција и лекување.

Остеопорозата е доминантно метаболно заболување на коските и претставува голем здравствен и социјален проблем.
Прставува намалување на густината на коските, која може да доведе до кршење (фрактури), на истите и тоа при помали оптоварувања односно при вршење на секојднени активности.
Тука спаѓаат :фрактура на колкот кај повозрасни лица при пад, потоа фрактури на раката (radii loco typyco-фрактура на радиус), како и компресини фрактури на пршлените на ‘рбетниот столб, кај кои всушност се забележува намалување на висината на пршленсктото тело.