Loading...

Остеопороза видови, превенција и лекување.

Остеопорозата е доминантно метаболно заболување на коските и претставува голем здравствен и социјален проблем.
Прставува намалување на густината на коските, која може да доведе до кршење (фрактури), на истите и тоа при помали оптоварувања односно при вршење на секојднени активности.
Тука спаѓаат :фрактура на колкот кај повозрасни лица при пад, потоа фрактури на раката (radii loco typyco-фрактура на радиус), како и компресини фрактури на пршлените на ‘рбетниот столб, кај кои всушност се забележува намалување на висината на пршленсктото тело.

Дојдов на штаки неподвижен после извршените декомпресиони терапии започнав да одам

  В.М. 57 години Дојдов на штаки неподвижен. Докторите ми препорачаа оперативно лекување. После извршени 6-7 физикални и 4 декомпресиони терапии осетив значително подобрување на состојбата. Негде на  6 декомпресија веќе можев да одам сам без помагала. После контролната магнетна резонанса на лумбалниот ‘ рбет се констатираше подобрување на состојбата.Ја откажав  операцијата.