Loading...

Новости

I.G. 49 YEARS


  • Për gjashtë muaj kisha një ndihmë në këmbë (bastion) para se të vija në Parandalimin 99.
  • Kam përdorur një morfinë që është përshkruar nga një mjek jashtë vendit për shkak të dhimbjeve të rënda që nuk u qetësuan duke përdorur morfinë.
  • Pas 1 muaj me terapi, dhimbjet e mia janë ndalur, unë nuk përdor ndonjë ilaç apo pajisje për lëvizje (bust).
  • Unë mund të kryej aktivitete të përditshme falë dekompresionit dhe Preventiva 99.