Loading...

Новости

Unë kam ardhur në ballë palëvizshëm pasi kam përfunduar terapinë dekompresionit fillova të eci.


Unë kam ardhur në ballë palëvizshëm

Мjekët rekomandojne  trajtim kirurgjik. pas 6-7 trajtimeve fizike dhe 4 terapive decompression ndjeva një përmirësim të ndjeshëm në situatë.Diku në 6 terapitë decompression fillova të shkoj vetëm pa ndihma. Pas kontrollit rezonancë magnetike në shpinë mesit situata është përmirësuar. E anulova operacionin.