Loading...

Новости

Дојдов на штаки неподвижен после извршените декомпресиони терапии започнав да одам


  В.М. 57 години

Дојдов на штаки неподвижен.

Докторите ми препорачаа оперативно лекување. После извршени 6-7 физикални и 4 декомпресиони терапии осетив значително подобрување на состојбата. Негде на  6 декомпресија веќе можев да одам сам без помагала. После контролната магнетна резонанса на лумбалниот ' рбет се констатираше подобрување на состојбата.Ја откажав  операцијата.