Loading...

 • Декомпресиона
  Терапија

  НАЈСОФИСТИЦИРАНO И АПСОЛУТНО БЕЗБОЛНО,

  БЕЗРИЗИЧНО ЛЕКУВАЊЕ НА ДИСКУС ХЕРНИЈА
 • Превентива 99

  Специјалистичка ординација за
  физикална и медицинска рехабилитација

 • Подарете ни ја
  Вашата доверба
  ние ќе Ви подариме здравје.

Искуство

Мерките, активностите и постапките кои ги применуваме се засновани на научни докази, безбедни, сигурни, ефикасни и во согласност со професионалната етика.

Посветеност

Наша целта е да обезбедиме квалитетна и континуирана здравствена заштита, соодветна на поединечните потреби на пациентот, со целосно почитување на достоинството на личноста и во најдобар интерес на пациентот.

Грижа за пациенти

Заштитата на нашите на пациенти ја засноваме врз начелата на единството на превентивните, дијагностичко-терапевтските и рехабилитационите мерки и врз начелата на достапност, ефикасност, континуираност, правичност,хуманост, достапност,сеопфатност и обезбедување на квалитетен и сигурен здравствен третман.

Нашата Ординација

Зошто да не одберете НАС ?"Подарете ни ја Вашата доверба ние ќе Ви подариме здравје"Нашиот Тим

Нашиот персонал е составен од висококвалификувани-дипломирани физиотерапевти со познавања на областа на киропрактика,рефлексотерапија.

Успешни приказни

Нашите успешни приказни,совети и информаци од светот на физиотерапијата

Што нашите пациенти рекоа За Нас